Peter Esben Hvidgaard
Funktion: Forældrerepræsentant - formand
Mobil: 20 67 76 33
Emailadresse:peter@hvidgaard.dk

Martin Trærup
Funktion: Forældrerepræsentant - næstformand
Mobil: 22 15 11 32
Emailadresse: mt@tri-consult.dk

Anne Sofie Svane Strange Rex
Funktion: Forældrerepræsentant 
Mobil: 41 82 42 28
Emailadresse: annesofierex@gmail.com 

Chris Christoffersen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 22 53 60 04
Emailadresse: chris@ccmedia.dk

Anton Rasmussen 
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 23 84 97 96
Emailadresse: ara@okologi.dk

Lonnie Christensen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 60 68 10 75
Emailadresse: lonniejeppesen@hotmail.com

Henrik Dalgaard
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 23 82 32 30
Emailadresse: hd@auff.dk

Lise Lundgaard Jensen 
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Emailadresse: liluje@aarhus.dk

Gitte Jensen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Emailadresse: gimj@aarhus.dk

Lars Mølgaard 
Funktion: Skoleleder
Mobil: 51 57 65 60
Emailadresse: Larmo@aarhus.dk

Claus Bønderup Sørensen 
Funktion: Pædagogisk Leder
Mobil: 21 30 21 03
Emailadresse: clabs@aarhus.dk

 

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

0. årgang: Chris Christoffersen 

1. årgang: Martin Trærup 

2. årgang: Caroline Jensen 

3. årgang: Henrik Dalgaard 

4. årgang: Peter Hvidgaard

5. årgang: Anton Rasmussen 

6. årgang: Peter Hvidgaard

7. årgang: Henrik Dalgaard 

8. årgang: Lonnie Christensen 

9. årgang: Lonnie Christensen 

Vil du kontakte en af skolebestyrelsens kontaktpersoner, så skriv via Aula.