Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om Skolebestyrelsen på Næshøjskolen. Du kan se, hvem der er medlem, du kan finde referater fra skolebestyrelsesmøder, og du kan se mere om skolebestyrelsens kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  Kompetencer, principper og referater

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  Medlemmer af skolebestyrelsen

  Formand

  Hans Overgaard

  Skolebestyrelsen på Næshøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Michael Lindencrone Konrad

  Skolebestyrelsen på Næshøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Anne Sofie Svane Strange Rex

  Skolebestyrelsen på Næshøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Anne Hedegaard

  Skolebestyrelsen på Næshøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Anton Rasmussen

  Skolebestyrelsen på Næshøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Sandra Anne Eskildsen

  Skolebestyrelsen på Næshøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Henriette Dalgaard Jepsen

  Skolebestyrelsen på Næshøjskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Vibeke Lindhøj Cappelen

  Skolebestyrelsen på Næshøjskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Nils-Henrik Hagelskær

  Skolebestyrelsen på Næshøjskolen

  Skoleleder

  Lars Mølgaard

  Næshøjskolen

  Pædagogisk leder for mellemtrin og udskoling

  Mikael Brøgger Madsen

  Næshøjskolen

  Sidst opdateret: 15. marts 2024