Her har forældre i SFO har mulighed for at få større indsigt i de pædagogiske overvejelser, der ligger bag de mange planlagte aktiviteter, der dagligt foregår i SFO.  

SFO-forældrerådet er også med til at give feedback på hvad fungerer og hvad SFO’en evt. kan arbejde videre med. 

Der afholdes SFO-forældrerådsvalg hvert år i september måned. I hver klasse vælges der forældre til både forældreråd i klassen og til SFO-forældreråd.

Referater