Elevernes prøveresultater 

Eleverne på Næshøjskolen klarer sig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger typisk på niveau eller over det man kan forvente i forhold til de socioøkonomisk referencer. Se prøveresultaterne på uddannelsesstatistik.dk.

Elevernes trivsel 

Eleverne trives generelt godt på Næshøjskolen. Eleverne i 4.-9. årgange scorer 4,1 i social trivsel.

Find de kommunale og de nationale trivselsmålinger på Aarhus.dk. 

Forældretilfredshed 

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 72% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Skolen ønsker at hæve den samlede forældretilfredshed. 

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • Overgangen mellem dagtilbud og skole 
  • Elevernes faglige udbytte af undervisningen 
  • At styrke barnets sociale kompetencer 
  • At styrke barnets personlige kompetencer
  • Samarbejdet mellem skole og hjem