Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

I kvalitetsrapporten kan du læse mere om Næshøjskolens afgangsprøver, sundhedsmålinger og forældretilfredshedsundersøgelserne.

 • Læs op

Indhold

  Elevernes prøveresultater 

  Eleverne på Næshøjskolen klarer sig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger typisk på niveau eller over det man kan forvente i forhold til de socioøkonomisk referencer. Se prøveresultaterne på uddannelsesstatistik.dk.

  Vores sundhedsrapport 2019

  Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

  Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf). 

  Forældretilfredshed 

  I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 72% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Skolen ønsker at hæve den samlede forældretilfredshed. 

  Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • Overgangen mellem dagtilbud og skole 
  • Elevernes faglige udbytte af undervisningen 
  • At styrke barnets sociale kompetencer 
  • At styrke barnets personlige kompetencer
  • Samarbejdet mellem skole og hjem 

   

  Sidst opdateret: 15. november 2023