Vi ved, at børns faglige og sociale læring og udvikling sker i spejlingen og i interaktionen med andre. Derfor er fællesskabet børnenes rum til at afprøve og udvikle livsstrategier, som de skal bruge resten af livet.

Vores fællesskab på Næshøjskolen er forpligtende: Alle er vigtige. Alle har derfor en opgave i at tage vare på hinanden. Det understøtter vi på flere måder:

  • Trivselsarbejde i fællesskabet
  • Regler og rammer for ønsket adfærd
  • Samtaler, f.eks. om hvad den gode gerning kunne have været i en konfliktsituation

Forældrenes fællesskab i klasseforældrerådet er sammen med lærernes og pædagogernes arbejde, afgørende faktorer for børnenes trivsel og læring.

Børnene spejler sig i, hvad vi voksne gør. Derfor er forældrenes engagement i – og ansvarsfølelse for – fællesskabet et pejlemærke som børnene lægger mærke til, og på mange måder kopierer. Det er vigtigt at alle voksne går forrest med det gode eksempel, for fællesskabet og det enkelte barns udvikling.

Vi arbejder på Næshøjskolen efter positive anvisninger og målsætninger for eleverne og fællesskabet. Vi ser dette som et led i dannelsen af det demokratiske menneske, der selv kan tage aktiv stilling til egen rolle i fællesskabet.