Gå til hovedindhold

Dit barns sociale udvikling og trivsel

På Næshøjskolen vægter vi fællesskabet højt.

 • Læs op

Indhold

  Vi ved, at børns faglige og sociale læring og udvikling sker i spejlingen og i interaktionen med andre. Derfor er fællesskabet børnenes rum til at afprøve og udvikle livsstrategier, som de skal bruge resten af livet.

  Vores fællesskab på Næshøjskolen er forpligtende: Alle er vigtige. Alle har derfor en opgave i at tage vare på hinanden. Det understøtter vi på flere måder:

  • Trivselsarbejde i fællesskabet
  • Regler og rammer for ønsket adfærd
  • Samtaler, f.eks. om hvad den gode gerning kunne have været i en konfliktsituation

  Forældrenes fællesskab i klasseforældrerådet er sammen med lærernes og pædagogernes arbejde, afgørende faktorer for børnenes trivsel og læring.

  Børnene spejler sig i, hvad vi voksne gør. Derfor er forældrenes engagement i – og ansvarsfølelse for – fællesskabet et pejlemærke som børnene lægger mærke til, og på mange måder kopierer. Det er vigtigt at alle voksne går forrest med det gode eksempel, for fællesskabet og det enkelte barns udvikling.

  Vi arbejder på Næshøjskolen efter positive anvisninger og målsætninger for eleverne og fællesskabet. Vi ser dette som et led i dannelsen af det demokratiske menneske, der selv kan tage aktiv stilling til egen rolle i fællesskabet.

  På Næshøjskolen tager vi mobning meget alvorlig- I samarbejde med klassens forældre og elever arbejder vi for at undgå mobning, ved at betone vigtigheden af åbenhed i klassen om det der er svært. Åbenhed om udfordringer, giver fællesskabet mulighed for at forstå og hjælpe med at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Mobning behandles og løses i fællesskabet, og her forståes fællesskabet bredt. Fællesskabet er alle i klassen (elever) og alle rundt om fællesskabet i klassen (forældre og personaler på skolen).

  Næshøjskolen arbejder ud fra vores Antimobbestrategi

  Sidst opdateret: 18. juni 2024