Gennem aktiviteterne lærer børnene at mestre hverdagen og de fællesskaber som SFO’en understøtter.

I det pædagogiske arbejde tages der udgangspunkt i barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling, altid med et perspektiv på:

  • At rumme alle i fællesskabet
  • At sikre et godt forældresamarbejde gennem god formidling og dokumentation

I SFO tilbydes der mange målstyrede og inkluderende aktiviteter inden for det kreative og musiske, motion og bevægelse samt udelivet.

Disse aktiviteter foregår i en vekselvirkning af både kan og skal deltage, og sker på forskellige steder på hele skolens område.

Traditioner

SFO har mange faste traditioner

  • Halloween
  • Julearrangement – luciaoptog
  • Nytårstaffel for de ældste
  • Teaterforestilling
  • OL
  • SFO-festival

SFO tilbyder fælles morgenåbning fra kl. 6.30-8.00, for de børn der er tilmeldt SFO. Børn fra 4. kl. kan også tilmeldes morgenåbningen.

SFO-tilbuddet begynder hver dag, når skemaet slutter i undervisningen. Der er dagligt åben fra mandag til torsdag til kl. 17.00 og fredag til kl. 16.30.