Gå til hovedindhold

Før dit barn starter i skole

I Danmark er der undervisningspligt fra august måned det år, barnet fylder seks år. Dit barn kan altså være fem eller seks år ved skolestart.

 • Læs op

Indhold

  Fra børnehave til skole

  Overgangen fra børnehave til skole er en vigtig fase i ethvert barns liv. Vi vil gerne fremme den bedst mulige overgang fra børnehave til skole. Derfor samarbejder Dagtilbud Harlev og Næshøjskolen om at tilrettelægge og udvikle overgangen fra børnehave til skole. Vi koordinerer vores initiativer, så vi får et fælles afsæt i pædagogisk praksis til gavn for dit barn og alle børn. Den fælles planlægning giver de bedste forudsætninger for samarbejdet om dit barn udvikling og læring i skolestarten. Det gælder både mellem hjem, dagtilbud og skole.

  Op til skolestart har følgende kompetencer betydning for, hvor klar dit barn er til læring:

  • Robusthed
  • Behovsudsættelse
  • Nysgerrighed
  • Selvregulering/selvdisciplin
  • Vedholdenhed
  • Automatisering

  Samarbejdet med dig

  Vores første samarbejde med dig som forælder sker ved indskrivning til skolen. Vi inviterer til et orienteringsmøde (ofte i starten af december), hvor vi beskriver hvad skolen står for, gennem både undervisning og fritid (SFO). Derefter indskriver du dit barn i skolen.

  April: Vi holder et åbent hus-arrangement, hvor du og dit barn kan møde børnehaveklasselederne og pædagogerne fra SFO. Det sker i de lokaler, de skal være i.

  April: Børnehaveklasselederne/ledelse besøger børnehaverne. Besøget er bl.a. med til at kvalificere klassedannelsen. Her er skolen i dialog med daginstitutionens personale om dit barns trivsel og udvikling. Snakken tager afsæt i det, du har talt med institutionen om i efterårets samtaler. Forinden skal du give tilladelse til samarbejdet mellem daginstitution og skole.

  Maj: Børnehaverne arrangerer en fælles tur til Hørhaven, hvor skolen også er inviteret med. Ved dette arrangement kan skolen opleve alle dagtilbuddets børn på tværs i fælles aktiviteter

  Juni: Vi udsender klasselisterne og holder et forældremøde.

  August: Første skoledag! SFO starter 1.august.

  Hele foråret besøger børnehaverne skolen, så dit barn oplever kendskab med legeplads og de rum, barnet kommer til at færdes i. Nogle dage møder det kendte personale fra børnehaven ind og modtager børnene fra børnehaven. Her har de planlagt formiddage på skolen, i stedet for at være i børnehaven.

  Se mere hos Undervisningsministeriet om skolestart.

  Sidst opdateret: 15. november 2023