Derudover følger Næshøjskolen Aarhus Kommunes ferieplan.

Næshøjskolens traditioner

Vi understøtter elevernes fællesskab både i undervisning og fritid. Derfor laver vi året igennem forskellige arrangementer.

 • 1. skoledag efter sommerferien hejser vi flaget og synger morgensang. Derefter byder alle skolens elever den nye børnehaveklasse årgang velkommen til skolen med en flagalle.
 • Sidste dag før efterårsferien afholder vi Skolernes Motionsløb hvor hele skolen er med.
 • Elevrådet arrangerer julefodbold for mellemtrinnet og udskolingen.
 • Til jul har vi juleklip i alle klasser og holder fælles juleafslutning i hallen med optræden af elever og sang.
 • Elevrådet arrangerer fastelavnsfest for de yngste klasser.
 • Fælles emneuge, som slutter med et åbent hus-arrangement for forældre og børn.
 • Sidste skoledag for 9. årgang med fællesarrangement og flagalle for afgangseleverne.
 • Sommerhøvdingeboldturnering.
 • Sidste skoledagssamling med optræden af elever og sang.
 • Gennem året holder vi A-dage (Anderledes-dage), hvor grundskemaet er suspenderet. Med afsæt i årgangens voksne arrangerer vi anderledes dage. Vi tager tit ture ud af huset på disse dage.
 • Derudover har SFO’en i løbet af året mange temaarrangementer, såsom teaterprojekt, OL, Mark-uger o.lign.