Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Næshøjskolen ønsker at alle børn bliver så dygtige de kan, og skal vi lykkes med det er det vigtigt at vi er gode til at samarbejde.

 • Læs op

Indhold

  Som skole vil vi være nysgerrige på hele barnets liv – for derigennem – og sammen med jer – at gøre det bedste for den enkeltes udvikling. 

  Det er et fælles ansvar for både skole og forældre, at samarbejdet bygger på den gode vilje til et godt samarbejde gennem gensidig tillid, åbenhed, forståelse og respekt. 

  På forældremøderne og til skolehjemsamtalerne er du med til at sikre indsatsen og understøtte den enkeltes elevs faglige og sociale udvikling.  

  Det kan du forvente af os:

  • Du kan forvente at blive indkaldt til forældremøder og til minimum en skolehjemsamtale årligt.
  • At du orienteres om klassens aktiviteter og lektier i ugebrev eller lignende på AULA.
  • At du bliver orienteret om elevens udbytte og progression af undervisningen.
  • At skolen sikrer, at du kan holde dig opdateret.  

  Det forventer vi af dig  

  Som forælder kan der være svært at gennemskue, hvad der præcist forventes af dig, når dit barn går i skole. Alle forælder ønsker at blive de bedste forældre ind i deres barns skolegang, og det kan være svært at vide hvordan.  

  Som skole forventer vi:  

  • at du bidrager til, at dit barn har forudsætninger for at lære – altså at dit barn blandt andet er udhvilet, møder til tiden og får en varieret kost,
  • at du fortæller skolen om hændelser i dit barns liv, som har betydning for dit barns skolegang,
  • at du retter henvendelse til rette vedkommende på skolen, hvis du har spørgsmål eller andet,  
  • at du orienterer dig på skolens kommunikationsplatforme, herunder Aula og MinUddannelse.

  Du vil opleve, at jo ældre dit barn bliver, jo mindre vil behovet være for direkte kontakt mellem os og dig som forælder. Vi samarbejder om dit barns udvikling og trivsel gennem hele dit barns skolegang, og i takt med at dit barn udvikler sig til at stå på egne ben, vil dit barn blive mere og mere involveret som deltager i samarbejdet.

  Kommunikation mellem skole og hjem

  Udgangspunktet for en god kommunikation er, at vi som skole og du som forælder begge tager del i samtalen omkring dit barns skolegang.

  Hvis du som forælder får behov for at tale med skolen, skal du som udgangspunktet altid gå til det nærmeste personale, som sagen vedrører. Det vil som oftest være dit barns kontaktperson.  

  Skulle du have opfattelsen af ikke at blive hørt og forstået, kan du tale med den pædagogiske leder for dit barns afdeling og i sidste ende kan du kontakte skolelederen.

  Sidst opdateret: 18. juni 2024