Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Nogle børn har brug for støtte og særlige aftaler i skoletiden for at trives fagligt og socialt. Derfor har vi mange indsatser, som kan hjælpe dit barn. Alle indsatser og aftaler sker i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

 • Læs op

Indhold

  Igennem hele skoleforløbet kan man som forældre opleve at ens barn har brug for ekstra hjælp, en særlig opmærksomhed eller særlige aftaler for den faglige eller sociale trivsel og udvikling. Oplever I at jeres barn ikke trives i skoletiden eller gør sig frustrerede tanker om skolen, skal I endelig tage kontakt til læren eller pædagogen. 

  Vi skal altid sammen være undrende på hvis jeres barn ikke er i trivsel. Gennem en åben dialog med skolen kan sammen arbejde på at øge barnets trivsel hvad enten det er faglig eller social. 

  På skolen har vi to støtte enheder af dygtige vejledere som har ekspertise inden for hvert af deres felter. Vi har et socialt kompetencecenter der guider og vejleder personale og elever,  hvis der er behov for at bringe eleven eller klassefællesskabet i trivsel 

  Derudover har vi et faglig kompetencecenter der guider og vejleder personalet og elever, hvis der er behov for at understøtte eller genstarte en fagligudvikling ved eleven. 

  Begge kompetencecentre hjælpe, guider og vejleder elevens primære lærer og pædagoger,  således at eleven hjælpes i klassefællesskabet. 

  Skolens faglige vejledere følger elevernes udvikling hele skoleforløbet igennem ved at være i dialog med årgangens lærer. Det gælder den faglige udvikling i dansk og matematik.  

  Næshøjskolen har en læsehandleplan, plan for elever med dyslektisk vanskeligheder og en struktureret indsats for elever med dansk som andet sprog. Hver årgang har tilknyttet en særlig vejleder fra faglig kompetence center, der hjælper lærerne med at sikre en faglig progression for alle elever. 

  Sidst opdateret: 15. november 2023