Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

Alle børn skal blive så dygtige som de kan – dette er overskriften for skolens tankegang i alt, både i det faglige og sociale felt.

 • Læs op

Indhold

  Det er en vigtig målsætning, som vi gennem en struktureret indsats allerede fra 0. klasse og op gennem hele skoleforløbet arbejder efter. Med en anerkendende pædagogik, en struktureret læring og med konstant tanke for det næstbedste skridt eleven kan tage, guider og vejleder vi elev og forældre gennem hele skoleforløbet.Vi tilstræber at møde eleverne, der hvor de er fagligt og i samarbejde med jer og eleven, at løfte eleven videre til det næste udviklingstrin.

  At udvikle sig kræver flere ting:

  Skolen har en faglig plan for eleven og klassefællesskabet: Eleven gør sit bedste og er vedholden i sit arbejde forat komme et skridt videre. At hjemmet understøtter elevens progression ved at motivere, træne og fastholde tanker for den gode udvikling. 

  Skolens undervisere er organiseret i årgangteams fra 0. til 9. klasse. Gennem det nære kendskab til hver enkel elev og til fællesskabet, kan lærer og pædagoger justere og tilrettelægge undervisningen, efter den enkeltes og fællesskabets behov.  

  Vi er optaget af at alle elever udvikler sig, i respekt for, at vi alle er forskellige, og derfor også udvikler os forskelligt.  

  Vi vægter fællesskabet som en løftestang til både den faglige og sociale udvikling for alle børn. Det er i samspil med andre at vores trænet dansk faglige eller matematiske færdigheder kommer til udtryk. Vi vægter struktureret gruppearbejde (cooperative learning) som en arbejdsform, hvor eleven kan bringe sin viden i spil og derved udvikle sine færdigheder. 

  Elevernes læring vil løbende blive monitorret gennem test, elev produceret materiale, fremlæggelser og ikke mindst den daglige indsats.  

  På Næshøjskolen er vi optaget af elevens progression. Denne progression følger vi tæt og er i løbende dialog med jer og eleven om. 

  Sidst opdateret: 18. juni 2024