Gå til hovedindhold

0.-3. klasse

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring.

 • Læs op

Indhold

  Når dit barn starter i børnehaveklasse, bliver der lagt stor vægt på at du og dit barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for dit barns faglige og sociale læring og udvikling. Du vil derfor også opleve, at vi har et tæt samarbejde med dig som forældre, så vi sammen kan udvikle nogle gode skolevaner. 

  I indskolingen har vi fagligt fokus på  

  • læsning, læseforståelse og stavning 
  • Matematik på en eksperimenterende, legende og praksisnær måde 

  Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde samt arbejde i grupper. Grupperne sammensættes på baggrund af forskellige forudsætninger både fagligt og socialt.  

  Fællesskabet er vigtigt, hvorfor vi samarbejder om at opbygge gode relationer på tværs af køn, grupper og klasser, således at dit barn får en forståelse for, at vi alle er forskellige og kommer med forskellige tilgange.  

  I indskolingen har vi en pædagogisk opmærksomhed på at styrke dit barns relationer i fællesskabet. Vi arbejder med at anvise hvilken adfærd, vi ønsker at fremme. I alle indskolingens klasser er der tilknyttet en klassepædagog, som understøtter dit barns udvikling i både undervisning og fritiden. Pædagogen deltager i en del af undervisningen og understøtter dit barns personlige, sociale og kulturelle kompetencer.  

  Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

  Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen.

  Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.   

  Sidst opdateret: 15. november 2023